Przepisy

AKTY PRAWNE

  • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pniejszymi zmianami).
  • Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkw technicznych jakim musz odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
  • Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw i innych obiektw budowlanych (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719).


 

Zakład w Płocku - siedziba zarządu spółdzielni

ul. H. A. Gradowskiego 30
09-402 Płock
Telefon: (24) 262-38-20 | Fax: (24) 262-24-26 | e-mail: centrala@kominiarze-plock.pl | NIP: 774-000-21-23 | KRS: 0000149746