O firmie

Spdzielnia Pracy Usug Kominiarskich w Pocku prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie wojewdztwa mazowieckiego i okolic nieprzerwanie od roku 1990. Dziaalno gospodarcza zarejestrowana jest w Sdzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr 0000149746.

Odpowiedzialno cywilna z tytuu wiadczonych usug jest na podstawie polisy zawartej z PZU S. A. w Pocku.


Spdzielnia Pracy Usug Kominiarskich w Pocku jest czonkiem Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpoarowej i Ochrony rodowiska we Wrocawiu.Spdzielnia wiadczy usugi kominiarskie i gazownicze.

W zakresie usug wykonywane s:

 1. Czyszczenie przewodw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach jedno i wielorodzinnych.
 2. Sprawdzenia stanu technicznej sprawnoci przewodw kominowych zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego (przegldy roczne) przy pomocy anemometrw.
 3. Sprawdzanie przewodw kominowych przy pomocy kamery wideo.
 4. Odbiory nowo wybudowanych budynkw jedno i wielorodzinnych w stanie surowym i wykoczeniowym.
 5. Wydawanie opinii kominiarskich na moliwo i prawidowo podczenia urzdze gazowych.
 6. Inwentaryzacje przewodw kominowych i podcze w budynkach.
 7. Usuwanie gniazd i zagruzowa w przewodach kominowych.
 8. Wykrywani usterek i nieszczelnoci w przewodach kominowych
 9. Przegldy instalacji urzdze gazowych w budynkach jedno i wielorodzinnych przy pomocy aparatu wykrywacza gazu.
 10. Opiniowanie przewodw kominowych dla zakadw gazownictwa.
 11. Monta nasad kominowych.


Oferujemy szybkie wykonanie usug i moliwo negocjowania cen.

 

Zakład w Płocku - siedziba zarządu spółdzielni

ul. H. A. Gradowskiego 30
09-402 Płock
Telefon: (24) 262-38-20 | Fax: (24) 262-24-26 | e-mail: centrala@kominiarze-plock.pl | NIP: 774-000-21-23 | KRS: 0000149746