Płoccy Kominiarze - Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Płocku - Kutno, Łęczyca, Mława, Płońsk
O firmie

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Płocku prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego i okolic nieprzerwanie od roku 1990. Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149746.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu świadczonych usług jest na podstawie polisy zawartej z PZU S. A. w Płocku.


Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Płocku jest członkiem Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Spółdzielnia świadczy usługi kominiarskie i gazownicze.

 

W zakresie usług wykonywane są:

 1. Czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach jedno i wielorodzinnych.
 2. Sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego (przeglądy roczne) przy pomocy anemometrów.
 3. Sprawdzanie przewodów kominowych przy pomocy kamery wideo.
 4. Odbiory nowo wybudowanych budynków jedno i wielorodzinnych w stanie surowym i wykończeniowym.
 5. Wydawanie opinii kominiarskich na możliwość i prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych.
 6. Inwentaryzacje przewodów kominowych i podłączeń w budynkach.
 7. Usuwanie gniazd i zagruzowań w przewodach kominowych.
 8. Wykrywani usterek i nieszczelności w przewodach kominowych
 9. Przeglądy instalacji urządzeń gazowych w budynkach jedno i wielorodzinnych przy pomocy aparatu wykrywacza gazu.
 10. Opiniowanie przewodów kominowych dla zakładów gazownictwa.
 11. Montaż nasad kominowych.


Oferujemy szybkie wykonanie usług i możliwość negocjowania cen.

 

Zakład w Płocku - siedziba zarządu spółdzielni

ul. H. A. Gradowskiego 30
09-402 Płock
Telefon: (24) 262-38-20 | Fax: (24) 262-24-26 | e-mail: centrala@kominiarze-plock.pl | NIP: 774-000-21-23 | KRS: 0000149746